* รองรับไฟล์นามสกุล jpg, jpeg, bmp, gif, png, pdf, cvf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, zip ขนาดไม่เกิน 25 MB
* Supports file extensions. jpg, jpeg, bmp, gif, png, pdf, cvf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, rar, zip size up to 25 MB