1.กรณีลืม password เข้าที่เมนู forgot password เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งต้องใช้ รหัสผู้ใช้งานกับอีเมล์ที่สมัคร ในการยืนยันตัวตน
2.กรณีลืม e-mail ที่ลงทะเบียนให้ติดต่อ recruit@nstda.or.th เพื่อทำการเปลี่ยน e-mail.
ตรวจสอบว่า Username ที่ใช้ตรงตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนด และ password สามารถทำการเปลี่ยนได้ที่ Forgot password.
ให้เลือกอื่นๆ แล้วใส่ข้อมูลวุฒิการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่ถูกต้องหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ e-mail : recruit@nstda.or.th.
1.ตรวจสอบขนาดของไฟล์แนบตรงกับที่กำหนดหรือไม่
2.แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ e-mail : recruit@nstda.or.th.
ลองเปลี่ยน Browser ที่ใช้งานและลองคีย์ใหม่อีกครั้ง หากยังไม่ได้ติดต่อ recruit@nstda.or.th.
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นรายหน้า หากออกจากระบบก่อนสมัครเสร็จจะมีข้อมูลในระบบอยู่ตามที่กรอกข้อมูลไว้
ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลการสมัครเป็นรายหน้า ขนาดไม่เกิน 1 MB.
ระบบสมัครงานสามารถฝากประวัติไว้ได้ 1-3 ตำแหน่งที่สนใจ แต่สามารถเข้ามา update ประวัติได้ตลอดเวลา
กรณีที่เคยสมัครงานไว้ในระบบแล้ว ให้เข้ามา update ใบสมัครเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้
Browser ที่ควรใช้ในการกรอกใบสมัคร คือ chome, firefox, IE.
กรณีสมัครงานกับ สวทช. สามารถสมัครได้หลายช่องทาง ดังนี้
1.สมัครผ่านระบบสมัครงาน www.nstda.or.th.
2.ส่งประวัติมาที่ e-mail : recruit@nstda.or.th.
3.ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ สำนักงานฯ
4.สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. ยกเว้นวันหยุดราชการ